Orar lucru: Luni - Vineri: 10.00-18.00
.....................................................................
Tel/Fax: 0264 450 510
Mobil:

0745-367 857; 0748-140 466
         
0787-697 275

Email: office@premium-travel.ro
Abonare newsletter
Incepand cu 01.02.2018 facem parte din echipa Wens Tour si ne gasiti la noua adresa Str Clinicilor nr 39, tel 0745367857, 0748140466, 0787697275
... for a premium holiday experience!
Contractul cu turistul

 

 
CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
NR. DIN DATA
 
I. PARTILE CONTRACTANTE
SC PREMIUM TRAVEL SRL, cu sediul în CLUJ-NAPOCA, STR. FAGULUI, NR 38, AP 11, C.U.I. RO 18698381, nr. de ordine în Reg. Com. J12/1754/24.05.2006, titulara a Licentei de turism nr. 5935/07.02.2011, reprezentata prin GHIDRA RALUCA, în calitate de DIRECTOR GENERAL, denumita în continuare Agentia,
si
Turistul

Domnul/Doamna , domiciliat/domiciliata în , telefon mobil , telefon fix , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria nr , CNP eliberat/eliberata de politia la data de ,
 
SAU
 
S.C. inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C.U.I. cu sediul în , str. nr. bl. sc. ap. , judetul , localitatea , având cont bancar deschis la Banca sucursala si cont IBAN , reprezentata prin în calitate de
 
 
II. DEFINITII
În conformitate cu Ordonanta de Guvern nr.107 din 30 iulie 1999, republicata, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, prin urmatorii termeni se întelege :
II.1. Pachet de servicii turistice – combinatia prestabilita din urmatoarele luate separat sau împreuna: bilet de avion, bilet de concert, cazare hoteliera, rent-a-car, rent-a-camper, pachet calatorie (zbor + transfer + hotel), transfer, croaziera, excursii organizate, circuite.
II.2. Contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract - acordul de vointã dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpãrarea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism.
II.3. Agentia de turism - orice unitate specializata, persoana juridica, care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
II.4. Turistul - persoana fizica sau juridica care contracteaza serviciul sau pachetul de servicii de calatorie care face obiectul contractului.
II.5.Beneficiar - orice persoana în favoarea careia contractantul principal, denumit turist, se angajeaza sa cumpere serviciul turistic, pachet turistic sau componente ale pachetului de servicii turisice, conform celor incluse in anexa nr. 1 a prezentului contract.
 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie vânzarea de catre Agentie a serviciului sau a pachetului de servicii turistice înscrise în oferta avansata/prezentata turistului în Anexa nr. 1, ce reprezinta parte integranta a prezentului contract, confirmare sau voucher, anexate la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.
 
IV. PRETUL
IV.1. Pretul contractului este si cuprinde costul serviciului sau a pachetului de servicii turistice, înscrise în oferta avansata/prezentata turistului în Anexa nr. 1 a prezentului contract, inclusiv comisionul Agentiei si TVA.
 
V.MODALITATEA DE PLATA A PRETULUI
V.1.Turistul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciului turistic contractat si prevazut la art. IV.1., dupa cum urmeaza :
a)la rezervarea acestuia, la momentul încheierii contractului, va achita un avans de minim 30 % din întreaga valoare a contractului (acest avans putând sa varieze în functie de penalizarile de anulare prevazute la cap. VIII) ;
b) diferenta de pret se va achitacu minim 22 de zile calendaristice inainte de plecare.
V.2. Pentru pachetele « last minute » (plecare în termen de 3 saptamani de la rezervare) se va achita întreaga contravaloare a pachetului/serviciului turistic, la data semnarii Contractului.
V.3. Plata se poate efectua în EUR sau în LEI la cursul de vânzare al valutei EUR al BNR + 4% diferenta de risc valutar.
V.4. În absenta platii integrale, Agentia nu va emite sau elibera niciun document de calatorie, voucher de servicii preplatite sau bilet de avion.
 
VI. DREPTURILE PARTILOR
 
VI.1. DREPTURILE AGENTIEI
VI.1.1. Agentia îsi rezerva dreptul de a modifica pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii preturilor anuntate si confirmate prin rezervare, în cazul maririi costurilor de transport sau a taxelor pentru anumite servicii, precum taxele portuare sau de aeroport precum si în cazul modificarilor corespunzatoare cursului valutar dupa cum urmeaza:
- în cazul unei mariri legate de loc (tichet), Agentia va putea solicita valoarea acestei mariri de la calator ;
- în alte cazuri, firma de transport solicita costuri suplimentare de transport pentru anumite mijloace de transport si care sunt împartite la numarul locurilor mijlocului de transport respectiv. Agentia va putea solicita de la calatori valoarea cresterii rezultata astfel per loc. Turistul intelege ca perceperea acestor costuri extra se va datora exclusiv circumstantelor impuse de situatii de forta majora sau caz fortuit, definite conform legii .
VI.1.2.Agentia are dreptul de a se retrage din contractul de servicii calatorie cu 15 zile caledaristice înainte de începerea calatoriei si fara plata de despagubiri sau penalizari, în cazul nerealizarii numarului minim de participanti anuntat sau stabilit oficial, daca în anuntul de calatorie este specificat un numar minim de participanti.
VI.1.3. Agentia îsi rezerva dreptul de a rezilia de drept si fara punere în întârziere prezentul contract, daca turistul sau beneficiarul/ beneficiarii aduc o atingere grava derularii serviciului turistic sau pachetului de servicii turistice, prin conduita sa/lor. În acest caz, Agentia are dreptul de a retine costurile calatoriei
 
 
 
VI.2. DREPTURILE TURISTULUI
VI.2.1. Turistul va primi de la Agentie contractul de prestari servicii turistice si anexele la acesta, factura si confirmarea rezervarii emisa, iar voucher-ul il va ridica _______________
VI.2.2. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment contractul si în acest caz este obligat sa plateasca Agentiei sumele aferente, conform conditiilor de renuntare din prezentul contract cap. VIII, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii sau declarate de catre autoritatile competente, cazuri în care asigurarea serviciilor devine imposibila.
VI.2.3. În cazul în care Turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:
a) sa accepte un alt pachet de servicii calatorie de calitate echivalenta la acelasi pret sau de calitate superioara (caz în care Turistul va suporta costurile suplimentare), propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii calatorie de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
 
VII. OBLIGATIILE PARTILOR
 
VII.1. OBLIGATIILE AGENTIEI
VII.1.1. Agentia are obligatia sa furnizeze turistului, în vederea încheierii contractului, urmatoarele informatii:
a).localitatea de destinatie;
b).ruta de parcurs;
c).mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria acestuia/acestora;
d).tipul unitatilor de cazare, adresa acestora si categoria lor;
e).serviciile de masa incluse, daca este cazul;
f).durata serviciului turistic sau a serviciilor turistice incluse in pachetul turistic, cu indicarea datei de plecare si a datei de sosire;
g).informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al asigurarilor de sanatate necesare.
VII.1.2. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris Turistului pe anexa aferenta contractului, urmatoarele informatii:
a).orarele, locurile escalelor si legaturile aferente transportului ;
b).denumirea, sediul/adresa, a structurii de cazare înscrisa în rezervarea de calcatorie.
VII.1.3. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze Turistul cu cel putin 15 zile inainte de plecare sau îndata ce Agentia a fost informata la rândul sau de catre furnizorul de servicii de calatorie, oricare se intampla prima.
VII.1.4. În cazul în care, dupa începerea calatoriei, o parte importanta din serviciile prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere Turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei fara majorarea pretului, respectiv serviciile calatorie oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate ;
b) sa restituie Turistului sumele care reprezinta diferenta dintre serviciile calatorie achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei ;
c) în cazul în care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Turistului la locul de plecare si dupa caz returnarea sumei aferente serviciilor neprestate.
 
VII.2. OBLIGATIILE TURISTULUI
VII.2.1.Turistul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor contractate conform modalitatii de plata prevazuta la cap V.
VII.2.2 Turistul se obliga sa respecte prevederile legale cu privire la regimul pasapoartelor, al vizelor, vama, asigurare de sanatate, etc. Desi Agentia poate in anumite situatii sa asiste Turistul în obtinerea vizelor de intrare în anumite tari, ea nu poate garanta în vreun fel obtinerea acestora. Turistul este singurul responsabil pentru efectuarea tuturor demersurilor legale pentru obtinerea vizelor aferente calatoriei cumparate de la Agentie. Serviciile comercializate de Agentie nu sunt in nici un fel legate si conditionate de obtinerea vizei de catre Turist. In cazul in care Turistului nu i se acorda intrarea in tara/tarile in care se va desfasura serviciul cumparat de la Agentie, Turistul nu are dreptul sa solicite despagubiri Agentiei, contractul se va considera reziliat iar penalizarile suportate de Turist se vor aplica conform cap.VIII. Totodata, Turistul întelege ca are nevoie de un document international de identificare pentru calatorii internationale (pasaport) a carui valabilitate trebuie sa fie 6 luni peste data preconizata de retur si inscrisa in documentele de calatorie. Refuzul autoritatilor Romane sau straine de a-i acorda permisiunea de a iesi/intra din/in tara nu este vina Agentiei, ca atare aceasta nu va putea fi trasa la raspundere pentru obtinerea niciunui beneficiu si niciunei despagubiri cauzate de imposibilitatea indeplinirii serviciului de calatorie cumparat de la Agentie.
VII.2.3. Prejudiciile cauzate din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate de Turist.
VII.2.4. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, Turistul nu poate sa participe la calatoria contractata sau nu a beneficiat de serviciile calatorie la calitatea contractata, Agentia nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani platite de catre Turist.
VII.2.5.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice :
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor ;
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
VII.2.6. Turistul este obligat sa achite, acolo unde este cazul, la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, atunci cand aceste taxe nu sunt deja incluse. In cazul inchirierii unei case de vacanta, proprietarul va poate solicita la fata locului o cautiune corespunzatoare cheltuielilor colaterale si eventualelor daune. In cazul cazarilor hoteliere, Turistului i se poate solicita o garantie in forma de cash sau card de catre receptia unitatii de cazare pentru eventualele cheltuieli aditionale generate in timpul sederii sale (convorbiri telefonice in camera, minibar contra cost, servicii de internet in camera, etc). Toate aceste cheltuieli vor fi intelese ca si garantii si nu vor putea fi imputabile Agentiei.
VII.2.7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher) în vederea acordarii serviciilor calatorie. Turistul este obligat de asemenea sa respecte orele de check-in/check-out ale unitatii hoteliere aferente serviciilor achizitionate.
VII.2.8. Turistul se obliga sa respecte toate regulile impuse de compania aeriana pe durata zborului. În cazul în care compania aeriana sau Agentia nu stabileste alte limite, greutatea maxima a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mâna. Turistul are obligatia de a se prezenta la zbor cu 2 ore inainte de ora inscrisa pe biletele de avion sau documentele de calatorie.
VII.2.9. Pentru orice probleme aparute in desfasurarea serviciilor contractate prin intermediul Agentiei, Turistul este obligat sa apeleze de urgenta numerele de telefon la finele acestui contract pentru a permite rezolvarea operativa aproblemelor aparute. In caz contrar, Turistul nu are dreptul de a solicita despagubiri Agentiei.
 
VIII. RENUNTARI/MODIFICARI, PENALITATI, DESPAGUBIRI
VIII.1.În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, Turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite, cu exceptia situatiilor care se incadreaza in prevederile art. 2 din cap. V al prezentului contract. Turistul intelege ca pretul unui contract include taxa de rezervare perceputa de catre Agentie, iar rambursarea nu va cuprinde aceasta taxa.
VIII.2.Orice servicii contractate separat de pachetul/serviciile oferite de Agentie vor fi tratate ca si independente, Turistul neavand dreptul de a solicita despagubiri Agentiei pentru situatii in care nu a beneficiat de serviciile contractate prin intermediul acesteia din cauza serviciilor separate contractate prin terte surse. Totodata, in cazul contractarii prin intermediul Agentiei a mai multor servicii ce au prestatori diferiti si nu functioneaza ca un pachet unic de servicii, fiecare din aceste servicii va fi tratat individual atat ca beneficii cat si ca prejudicii.
VIII.3.În toate cazurile mentionate la art. IV.2.1., Turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire de 5% din pretul contractului prev. la titlul III, pct.1, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a).anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris Turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b).anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c)anularea s-a facut din vina Turistului.
VIII.4. În caz de forta majora, Agentia are dreptul de a retine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului calatorie esuat si de a returna Turistului diferenta ramasa din suma totala platita.
VIII.5. Daca Turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
VIII.6. In situatia in care Turistul intarzie achitarea diferentei de pret, conform celor aratate la art.V. acesta va datora Agentiei penalitati de intarziere de 1,5% din intreaga valoare a contractului pentru primele 10 zile calendaristice de intarziere. Cuantumul penalizarilor poate depasi valoarea facturii restante.
VIII.7. Daca, dupa expirarea celor 10 zile calendaristice, Turistul nu achita diferenta de pret si penalizarile aferente, aceasta echivaleaza cu rezilierea de drept si anularea rezervarii si a prezentului contract, fara punere in intarziere sau alte formalitati - pact comisoriu de grad IV. In acest caz Turistul va pierde avansul achitat in intregime, indiferent de valoarea acestuia.
 
IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA A AGENTIEI
IX.1. Agentia actioneaza ca si agent pentru terti furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de inchiriat masini, sau tour-operatori de servicii turistice (Furnizori de Servicii Turistice).
IX.2. Agentia nu îsi poate asuma nici o responsabilitate pentru produsele si serviciile turistice oferite de tertii Furnizori de Servicii Turistice si nu poate garanta în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratetea sau calitatea produselor si a serviciilor reflectate în produsele comercializate prin intermediul prezentului contract. Aceasta responsabilitate juridica revine exclusiv acestor Furnizori de Servicii Turistice.
IX.3.Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, catastrofe naturale, conditii meteo care fac imposibila desfasurarea serviciului calatorie contractat, etc.).
IX.4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre o alta agentie de turism. Astfel, Agentia-partenera raspunde fata de Agentie cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, în conformitate cu prevederile prezentului contract si potrivit dispozitiilor Ordinului 516/2005, publicat în M.O. nr.334/20.04.2005. Astfel, Agentia are dreptul sa cheme în garantie Agentia-partenera pentru plata despagubirilor solicitate de turistul-beneficiar al pachetului de servicii turistice, ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina acesteia din urma.
 
X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA A TURISTULUI
X.1. În cazul în care Turistul renunta din vina/voia sa la pachetul de servicii turistice, care face obiectul prezentului contract sau solicita modificarea rezervarii confirmate, ceea ce presupune anularea contractului, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
-pana la 30 de zile inainte de inceperea serviciilor calatorie prin intermediul Agentiei 40 %
-intre 16 - 30 zile inainte de inceperea serviciilor calatorie prin intermediul Agentiei 60 %
-intre 16 - 0 zile inainte de inceperea serviciilor calatorie prin intermediul Agentiei 100 %
 
X.2. Exceptiile de la regula de mai sus sunt urmatoarele :
- biletele de avion care sunt nominale si se supun unor reguli speciale si a caror modificare, anulare si/sau re-emitere fac obiectul unor specificatii tarifare pe care Agentia le va comunica Turistului la cumpararea serviciilor de zbor si cu care Turistul se va conforma in mod obligator, fiind vorma de termeni si conditii impuse de companiile aeriene ;
- inchirierile de auto si camper, cât si biletele la concerte, pentru care Agentia va comunica Turistului conditiile de renuntare aplicabile pentru fiecare caz in parte.
X.3. În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii calatorie refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
X.4. Penalizari echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.
X.5.Turistul are obligatia sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii calatorie, cu numar de înregistrare la Agentie. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
X.6. Modificarea contractului la solicitarea Turistului, altele decât cele prevazute special în prezentul contract si care nu presupun anularea contractului, se taxeaza cu 10 lei/persoana daca Agentia nu stabileste alta suma in functie de circumstantele individuale ale contractului.
X.7.Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agentiei la rezervare (ex.: nume, prenume, data nasterii, nr. pasaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale si pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informatiilor eronate.
X.8. În cazul in care, conform celor stipulate in anexa nr.1, Turistul achizitioneaza un serviciu turistic sau un pachet de servicii turistice pentru unul sau mai multi beneficiari, in sensul prezentului contract, Turistul va raspunde fata de agentie pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce decurg din acesta, inclusiv obligatia de plata integrala a pretului.
X.9.Turistul raspunde pentru siguranta propriilor bagaje. Agentia nu este raspunzatoare pentru situatii in care bagajele se pot pierde sau rataci de catre prestatorii de servicii asociate pachetului sau serviciului achizitionat de catre Turist.
 
XI. RECLAMATII
XI.
1. În cazul în care Turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce va fi predata reprezentantului local al Agentiei, iar în cazul în care nu exista responsabil local, directorului hotelului, directorului restaurantului sau receptionerei, reprezentantului companiei aeriene, iar acesta va întocmi la fata locului un proces-verbal.
XI.2. Atât Agentia, cât si partenerul furnizor de servicii turistice, vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris alaturi de procesul verbal, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 35 zile calendaristice, sa comunice Turistului despagubirile care i se cuvin.
XI.3. În cazul în care Turistul nu respecta termenul si conditiile prevazute pentru depunerea reclamatiei scrise, Agentia nu este obligata sa plateasca despagubiri.
XI.4. Turistul are obligatia de a contacta reprezentantul local al tour-operatorului _____ la numarul de telefon si adresa inscrise in voucherele de calatorie, in cazul in care are nemultumiri legate de serviciile primite la destinatie fata de serviciile contractate ; in cazul in care nu poate localiza acest reprezentant local, calatorul este dator sa apeleze Agentia, intelegand totodata ca un proces verbal de constatare a diferentelor intre serviciile contractate si si cele primite la destinatie este imperativ in rezolvarea situatiei
XI.5. În absenta unui proces verbal semnat de reprezentantul tour-operatorului sau de unitatea hoteliera, sau de reprezentantul local al prestatorul de servicii achizitionate, care sa omologheze situatia calatorului la destinatie, Agentia nu va putea fi tinuta responsabila pentru neremedierea situatiei. Agentia nu isi poate asuma nici o responsabilitate pentru produsele si serviciile turistice oferite de Furnizori de Servicii Turistice si nu poate garanta in nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratetea sau calitatea produselor si a serviciilor reflectate in produsele comercializate prin intermediul prezentului contract. Aceasta responsabilitate juridica revine exclusiv acestor Furnizori de Servicii Turistice.
 
XII. CESIUNE
XII.1. În cazul în care Turistul sau persoana desemnata initial de catre Firma nu poate participa la serviciul turistic contractat, acesta poate cesiona contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile serviciului turistic sau pachetului de servicii turistice, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecare.
XII.2.Turistul-cedent si cesionarul raspund solidar fata de Agentie pentru plata pretului serviciului turistic sau pachetului de servicii turistice contractat si a altor costuri suplimentare ce decurg din cesiune.

XIII. ASIGURARI
XIII.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de asigurare ASTRA ASIGURARI din localitatea PLOIESTI, str ROMANA NR 13 AP 21-27, tel 0244521443, prin polita de asigurare nr PG10 0134217/20.01.2011 în conformitate cu dispozitiile art.41 lit.e) din OG 58/1998, actualizata, privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România, coroborata cu Ordinul 235/2001, privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.
XIII.2. Facultativ Turistul are posibilitatea de a incheia un contract de asigurare care sa acopere taxele de repatriere in caz de boala/accident/deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno care sa despagubeasca Turistul in caz de amanare/anulare a calatoriei datorita fortei majore.
 
 
 
XIV. FORTA MAJORA
XIV.1. Forta majora este un eveniment extraordinar si extern a carui întindere si durata nu depind de controlul Partii care îl invoca, produs dupa semnarea prezentului Contract si care împiedica executarea obligatiilor asumate de Parti conform acestuia. Nu constituie evenimente de forta majora spre exemplu: reorganizarea sau falimentul uneia dintre Parti, greva, etc.
XIV.2. Nici una dintre Partile contractante nu va fi considerata responsabila de neîndeplinirea totala sau partiala sau de îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor ce îi revin daca aceasta se datoreaza unei cauze de forta majora.
XIV.3. Partea contractanta care invoca un astfel de eveniment este obligata sa anunte în scris cealalta Parte în maximum 1 zi de la data aparitiei cauzei de forta majora. Dovada producerii cauzei de forta majora revine Partii care o invoca într-un termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei cauzei de forta majora si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit legii.
XIV.4. Neîndeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a cauzei de forta majora în termenul si conditiile stabilite în acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. Pe durata producerii cauzei de forta majora si ulterior, Partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si înlaturarii efectelor negative produse de eveniment.
 
XV. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA DIFERENDELOR
XV.1. Prezentul Contract va fi guvernat de si va fi interpretat în conformitate cu legile române.
XV.2. Orice disputa, controversa sau pretentie care ar putea rezulta din sau în legatura cu semnarea, interpretarea, îndeplinirea sau încetarea prezentului Contract va fi solutionata amiabil de catre Parti.
XV.3. În cazul în care art. 2 de mai sus nu e aplicabil, respectiva disputa, controversa sau pretentie va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Agentiei.
 
XVI. CLAUZE FINALE
XVI.1. Prezentul contract a fost încheiat astazi, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
XVI.2. Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract.
XVI.3. Neexercitarea de catre una din parti a drepturilor ce ii revin din prezentul contract nu echivaleaza cu renuntarea la acele drepturi.
XVI.4. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, republicata, dar si a Ordinului nr.516/2005, al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, privind aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicat în M.O. nr.334/20.04.2005
XVI.5. Orice modificare a clauzelor prezentului contract nu va putea fi pusa in mod valabil celeilalte parti decat daca modificarile au fost intocmite printr-un act aditional scris, semnat si acceptat de ambele parti.
XIV.6. Prin semnarea contractului, Turistul declara faptul, ca a luat la cunostinta si accepta toate conditiile de calatorie prevazute de prezentul contract, precum si indeplinirea de catre Agentie a obligatiei precontractuale de informare prev. la cap. VII.1.
 
 
 
Agentia                                                                                                                                 Turistul
Reprezentata prin                                                                                                                    Reprezentat prin
 
 

 

Cautare rapida
Rezerva acum!
booking
booking